Login
Hauptmenü

Za jeden z używanych najdawniej wymienników ciepła, używanych przez ludzkość, wiele osób uznaje parowe kotły. Dzisiaj konstrukcja takich urządzeń jest dużo bardziej zaawansowana, po pierwsze przez dużo większe wiadomości teoretyczne, jak również dzięki nowoczesnym technologiom. Aktualnie produkowane wymienniki ciepła będą miały odpowiednio opracowaną konstrukcję, przez co efektywnie wykorzystują trzy główne zjawiska, to znaczy radiację, przewodzenie a również konwekcję. Sprzęty te podzielić można na dwa główne rodzaje, to znaczy bezkontaktowe i kontaktowe. Urządzenia kontaktowe to między innymi chłodnicze wieże, a poza nimi również systemy typu ciecz-para, w nich media mają bezpośrednią styczność ze sobą. Odmiennie jest w wymiennikach bezkontaktowych, spośród nich najczęściej wymienia się regeneratory i rekuperatory. Dobór wymienników ciepła w układach, które się projektuje jest uzależniony od sporej liczby czynników. W pierwszej kolejności będzie ważna całkowita moc układu, jego rozmiar a także warunki, w będzie pracował.
instalacja wymienników ciepłaUrządzenia tego typu spotkać można w wielu rozmaitych gałęziach przemysłu. Będzie z nich między innymi korzystać budownictwo, chłodnictwo oraz ciepłownictwo, a dodatkowo instalacja wymienników ciepła jest często spotykana w systemach klimatyzacji czy centralnego ogrzewania. Dość powszechne będą same nazwy sprzętów, w których ten mechanizm jest wykorzystywany. Pojęcia tego typu jak skraplacz, parownik czy chłodnica są znane większości osób, a jak się okazuje, będą one stanowiły doskonały przykład działających wymienników. Jednym z częściej używanych podziałów wymienników ciepła jest sposób ich funkcjonowania. Urządzenia te można podzielić na dwie główne grupy, czyli funkcjonujące w sposób ciągły i nieciągły. W części zastosowań istotną rolę odgrywa rozmiar całości. Jeśli montaż wymienników ciepła wykonany ma być w ciasnych miejscach, w których liczy się każdy kawałek przestrzeni, to urządzenia te muszą być odpowiednio zaprojektowane. Na szczęście technologie stosowane obecnie umożliwiają radzenie sobie w tego typu przypadkach.